Plastový program

          Okná ako samé tvoria základný prvok oddelenia interiéru od exteriéru. Ich kvalita spolu s použitou technológiou zabezpečí vhodný tepelno-izolačný prvok pre vaše bývanie. Plastové okná od spoločnosti eFamily spĺňajú požiadavky európskeho štandardu. Dodanie kvalitných okien spolu so spokojnosťou zákazníka je nosným pilierom našej spoločnosti. Vďaka používaniu variabilných profilov sme schopný dodať Vám okná presne podľa Vašich požiadaviek.

Čo je dôležité pri výbere plastových okien?

Technické parametre:

Dôležitým faktorom je ukazovateľ Uf, ktorý určuje mieru prestupu tepla profilom okna . Výrobcovia často uvádzajú počet komôr, ktoré však nie sú smerodajné.  Čím je ukazovateľ nižší, tým vyššie tepelno-izolačné vlastnosti bude Vaše okno mať.

Pri výbere plastových okien je dôležité venovať pozornosť sklu. Podobne ako pri profile aj sklo má svoje ukazovatele, ktorý udáva prestup tepla sklom . Jedná sa o ukazovateľ Ug a určuje, koľko tepla uniká na jeden meter štvorcový pri zmene teploty o jeden stupeň . Rovnako ako pri profile, čím nižšie Ug tým vyššie tepelno-izolačné vlastnosti.

Smerodajným ukazovateľom tepelno-izolačných vlastností celého okna je ukazovateľ Uw. Na túto hodnotu majú vplyv ukazovatele Ug, Uf, materiál dištančného rámčeka a veľkosť okna.

Výroba a montáž:

Vedieť kto a kde vaše okno vyrobil sa rozhodne oplatí. To je výhoda nákupu priamo od výrobcu. Nemenej dôležitá je aj kvalitná montáž. Montážni pracovníci, ktorí prešli odborným školením a spoločnosť vlastní potrebné licencie a oprávnenia, sú predpokladom odborne a kvalitne odvedenej práce.

Ďalšími nemenej dôležitými ukazovateľmi, ktoré majú vplyv na výber dodávateľa je dôvera a servisné služby. Vedieť, že dodávateľ dodrží deklarovanú kvalitu plastových okien je na mieste. Príliš nízke ceny a vysoké zľavy nútia výrobcu šetriť na kvalite použitých materiálov.

Dodávateľ plastových okien by mal byť k dispozícii nielen počas celého obdobia záručnej doby ale aj po nej. Veľakrát sa stáva, že dodávatelia po montáži okien nie sú k dispozícii, z dôvodu, že je to pre nich neefektívne, alebo po odbornej stránke nie sú schopní túto službu zabezpečovať, keďže sa venujú výlučne nákupu a predaju okien.

„Skutočná kvalita plastových okien sa prejaví až po určitej dobe a to väčšinou v zimnom období.“

Naša spoločnosť vytvára ideálne podmienky pre splnenie všetkých potrebných kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie Vašich požiadaviek. Presvedčte sa sami a vyberte si z našich okenných profilových systémov.

wordpress theme by jazzsurf.com